Ø-mærket

da. kontrolmærke, der frivilligt kan påsættes økologiske fødevarer og visse økologiske nonfoodprodukter. Mærket viser, at produktet er produceret, forarbejdet, pakket el. mærket på et landbrug el. en virksomhed under kontrol af de da. myndigheder.