økologiske fødevarer

Produktion af økologiske fødevarer, råvarer såvel som forarbejdede levnedsmidler, er baseret på principper om hensyntagen til miljø og dyrevelfærd. Eksempelvis skal dyrene i et økologisk landbrug have mulighed for naturlig adfærd, og der anvendes ikke kunstgødning og kemiske sprøjtemidler i markerne. For at anvende det da. Ø-mærke skal en virksomhed være godkendt til økologisk produktion. Kontrollen udføres af plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen. Fødevarer, der betegnes som økologiske, fra Danmark såvel som øvrige EU-lande, skal være fremstillet og kontrolleret i overensstemmelse med EU's regler om økologi.