ørred

er en bred handelsbetegnelse på forskellige medlemmer af laksefamilien (se laksefisk), i vore dage først og fremmest regnbueørred, underarter af havørred som fx bækørred samt medlemmer ørredslægten Salvelinus som fx fjeldørred og kildeørred. Fællespræget er, at der er tale om en lang række laksefisk ofte i portionsstørrelse, der som regel steges à la meunière og serveres med pillekartofler, smørsauce og citron.