Epikur

(341-270 f.Kr.) gr. filosof, virksom i Athen, udviklede bl.a. en teori om de sanselige erfaringers gyldighed som livsgrundlag. If. teorien er fravær af smerte tegn på, at man lever rigtigt, er i velvære. Man bør undgå vekslende nydelse, men stræbe efter en vedvarende tilstand af velvære (ataraxi); det vil da være let at tilfredsstille ens ganske små naturlige behov. Epikur lærte, at man med sin frie vilje alene kan udvikle sig til et bedre menneske. Til trods for læren om mådehold er epikuræeren i antikken og middelalderen uberettiget blevet anset for en nydelsessyg, ugudelig og liderlig synder. [JFA]