eremitkrebs

(Panguroidea; eng. hermit crab, fr. Bernard l’hermite, ty. Einsiedlerkrebs, Eremitenkrebs) ca. 500 forskelige arter af krebsdyr, der flytter ind i tomme sneglehuse. Alm. eremitkrebs, Pangurus bernhardus, et op til 6 cm stort dyr, er udbredt overalt i nordøstatlantiske farvande, men ikke i Middelhavet. Gastronomisk anskuet er den ikke ret interessant, og den spises meget sjældent uden for Frankrig, hvor den af og til anvendes som fyld i bouillabaisse.