gadehandel

handel med varer fra en åben bod el. vogn på gade el. torv til forskel fra et udsalg af varer fra et rum i en bygning, som betegnes butikssalg. Gadehandel er den ældste form for udveksling af varer. Tidl. foregik al fødevarehandel i vore byer på denne måde. Bønderne bragte deres produkter til byen på særlige torvedage, ikke sjældent onsdag og lørdag, og falbød dem på særligt tildelte pladser til byens folk. Efterhånden som detailhandelen blev mere og mere specialiseret og professionaliseret i løbet af det 20. årh. aftog gadehandelens betydning væsentligt, og i mange byer blev det blot til et pittoresk, somme tider endda kommunalt støttet, indslag i gadelivet, som fiskerkonen på Gammel Strand i Kbh. Der arbejdes dog nu på at genoplive den gamle torvehandel med de såkaldte farmer’s markets, en ide som kommer fra England, hvor man ud fra ønsket om at bruge lokale, økologiske kvalitetsprodukter har støttet oplandets producenter i at afsætte deres produkter på særlige torvedage. [BIS]