gilde

1. Laug. Betegnelsen ›gilde‹ kan i Danmark spores tilbage til 1100-t. og dækker over en sammenslutning etableret for at fremme medlemmernes fælles interesser. Desuden betød medlemskab af et gilde bl.a. muligheden for økonomisk hjælp i svære tider. I forbindelse med reformationen blev gilder med gejstlig indflydelse opløst, mens faglige og selskabelige gilder fortsatte deres virke. 2. Fest. Begrebet gilde kan også bruges i betydningen et gæstebud el. en fest. Et gæstebud kan være et større, højtideligt arrangement el. en festlig sammenkomst omkring et måltid. En fest betegner begivenheder af religiøs og/el. social betydning, hvor handlinger af rituel betydning udføres.

Historisk har man bl.a. kendskab til offergilder og drikkelag helt tilbage i den førkristne tid. [AMF]