glucosesirup

(eng. corn syrup) tyktflydende koncentreret vandig opløsning af glucose fremstillet ved behandling af stivelse med syrer el. enzymer, indeholder ca. 70% glucose. Hvis siruppen podes med Streptomyces-bakterier, der kan producere et enzym, som omdanner glucose til fructose, der er ca. 2,5 gange sødere end glucose, får man en sirup, der er betydelig sødere end glucosesiruppen, uden at kalorieindholdet forøges. Glucosesirup anvendes som sødemiddel i levnedsmiddelindustrien bl.a. til fremstilling af is, læskedrikke og kager.