GMO

forkortelse for ›genmodificerede organismer‹, som er planter, dyr og mikroorganismer, der har fået ændret deres arveanlæg ved anvendelse af genteknologi.

Ved kombination af arveanlæg fra dyr, planter og mikroorganismer kan man frembringe arter, der ikke findes i naturen, og som kan have kommercielt fordelagtige egenskaber fx et højt indhold af vitaminer, lang holdbarhed el. modstandsdygtighed over for insektangreb og sygdomme. Men der er også en risiko for, at de nye arter kan skabe problemer i naturen el. for vores sundhed. Derfor skal de gennem en godkendelsesprocedure, før de slippes løs på markedet.

I EU er det i dag kun tilladt at dyrke og forhandle genmodificeret majs, raps, soja og nelliker samt en bestemt type salat. I butikkerne skal varer være mærkede som GMO-fødevarer, hvis de indeholder mere end 0,9% genmodificeret materiale. Hovedparten af dyrene i det da. konventionelle landbrug bliver fodret med genmodificeret foder. Men produkter fra dem, som fx kød, æg og mælk, skal ikke mærkes.

GMO må ikke forekomme i el. bruges til fremstilling af økologiske fødevarer. Men det er umuligt at fremstille fødevarer uden et vist indhold af GMO bl.a. fordi pollen fra genmodificerede afgrøder flyver langt omkring. Derfor har man sat en maximumsgrænse for indholdet af GMO i økologiske fødevarer på 0,9%. [JKJ]