græshoppe

har været subsistensføde hos forskellige afr. stammefolk. Jagten kunne kun praktiseres i sværmeperioder. Man gravede et rundt hul jorden, 5-6 m i diameter, 3 m dybt, omkring det stillede en gruppe jægere sig i en cirkel med en diameter på 18-20 m bevæbnede med grene af ambrabusken. Græshopperne søger med forkærlighed denne vækst, så alt er dækket med insekter, som ikke lader sig skræmme bort. Jægerne gik, baskende med deres grene, ind mod hullet og kunne fylde dette med insekter, som derefter kunne øses op. Mest udbredt var det at koge suppe på græshopperne, men nogle af de største individer, 10-12 cm, træedes på pinde og grilledes stående ved bålet.