Grimod de la Reynière, Alexandre Balthasar Laurent

(1758-1837) fr. jurist og litterat; den første seriøse gastronomiske skribent. Grimod fødtes i en rig familie, som han havde et dårligt forhold til. I hjemmet på Champs Elysées afholdt han selskaber domineret af grove og anstødelige practical jokes, der forhånede familien. Denne fik udstedt et lettre de cachet, ved hvilket Grimod blev indespærret i et kloster i Lorraine i tre år. Her vaktes hans sans for det gode bord.

Mellem 1803 og 1812 udgav han en årlig Almanach des Gourmands, som bl.a. beskriver fødevarer efter tilgængelighed i årets mdr. og anmelder forretninger, caféer og restauranter i Paris. Grimod stiftede en Jury dégustateur, som uddelte diplomer for gode fødevarer. Den måtte dog hurtigt indstille sit virke pga. anklager for bestikkelse. I 1808 udkom Manuel des Amphitryons, en anekdotisk men samtidig meget pragmatisk vejledning i værtskab, herunder trancheringskunst, for Napoleontidens nyrige. Den næsten jævnaldrende Brillat-Savarin har lånt frimodigt fra Grimods skrifter. Se også Amfitryon. [JFA]