Hampshire

grevskab i England, der har lagt navn til både en svine-, fåre- og hønserace. Svineracen bruges flittigt i da. og international svineavl, hvor man krydser Hampshire-orner med søer af anden race, i Danmark ofte da. landrace el. Yorkshire-racen.