hestekød

er mørkt rødt og magert; det tilberedes som oksekød el. dyrevildt, men anses af mange som et underlødigt produkt, der kun spises af fattigfolk. Forbruget i Danmark er ringe, under 100 g om året pr. indbygger (2006). I Nordens oldtid var hesten et vigtigt offerdyr; ved kristendommens indførelse blev slagtning og fortæring af heste strengt forbudt. Først fra 1820'erne og indtil o. 1950, mens hestebestanden var stor, blev hestekød af betydning som kilde til billigt kød. Slagtning og handel var forbeholdt hesteslagtere, angiveligt især for at undgå forfalskninger af oksekød.