hestemakrel

(Trachurus trachurus; eng. scad, horse mackerel, fr. chinchard, no. taggmakrell, ty. Stöcker, Bastardmakrele) en pigfinnefisk i familien Carangidae som tilhører makrelfiskene, Scomberoidei. Den ligner makrel i form men forbliver mindre og er mere sammentrykt, den har stor mund med underbid. Bagtil på gællelåget har den en iøjnefaldende sort plet. Hestemakrellen forekommer i Atlanten fra Middelhavet til Nordnorge og Island.

Den er en hyppig sommergæst i Kattegat og Bælthavet. Det er en stime- og trækfisk som er tæt på overfladen om natten men ned til 100 m om dagen, optræder om sommeren periodisk kystnært, nogle år i store stimer.

Hestemakrellen lever af svømmende krebsdyr, fiskeyngel og blæksprutter; dens fjender er større fisk og fugle. Den spæde yngel spredes i overfladevand og holder til under røde gopler (›brandmænd‹).

Hos os fanges hestemakrel som bifangst, dens kød er kulinarisk uinteressant og den behandles som industrifisk. [JFA]