hjemkundskab

et fag i folkeskolen for 4., 5., 6. og 7. klassetrin. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, så de bliver i stand til at tage medansvar og udvise omsorg for den virksomhed, der finder sted i hjemmet. Der undervises bl.a. i mad, måltider og livskvalitet således at eleven kan vælge, sammensætte og tilberede enkle og forskellige typer af måltider, og desuden i fødevarer og håndværk.