mejeri

virksomhed, der forarbejder råmælk til konsummælk, smør, ost, surmælksprodukter m.m. Før industrialiseringen foregik produktionen af disse produkter på gårdene. Senere skete det på lokale mejerier. I slutningen af 1950’erne var der 1.400 mejerier i Danmark. I dag er der kun ganske få, og dermed er den mangfoldighed, der tidl. karakteriserede udbuddet af mælkeprodukter, reduceret. Dette har ført til en modbevægelse med etablering af mindre mejerier, som fremstiller, ofte økologiske, specialprodukter. Ismejerier, som tidlige fandtes i stort tal i byerne, var butikker, som solgte mælkeprodukter.