niøje

negenøje (Lampetra fluviatilis; eng. European river lamprey, fr. lamproie fluviatile, ty. Flussneunauge) flodlampret, længde 40-50 cm, rundmund. Populær spise-›fisk‹ i flere Østersølande, men ses meget sjældent i handelen i Danmark. Anvendes som ål. Se også havlampret.