ovne

lukkede ildsteder i hvilke brød bages og fødeemner steges. Ovne har været i brug i Mesopotamien og middelhavsegnene siden oldtiden. De ældste ovne var lerklinede el. murede og var direkte opvarmede af bål anlagt inde i ovnen. Dej klinedes på væggen, og andre fødeemner sattes på spid, som blev holdt inde i ovnen i passende afstand fra ilden. Sådanne enkle ovne er stadig i brug, fx den indiske tandoor.

I ovn med herd anlagdes bålet på hærden og det, som skulle bages el. steges, anbragtes ligeledes på denne, evt. indesluttet i ildfaste kar. Brødbagning foretoges i Norden i landsbyfællesskaberne, i Danmark med 3-4 ugers mellemrum, i de andre lande sjældnere, i større, murede herdovne. Her fejedes aske og gløder ud efter kraftig fyring en dags tid, og brødene fra hele byen bagtes i den varme, som var oplagret i herd og vægge.

Med komfuret blev fra slutningen af 1700-t. ovne med indirekte opvarmning, dvs. varmetilførsel udefra, tilgængelige. Ovne i komfurer fyret med fast brændsel opvarmes ved, at ilden i komfurets fælles ildsted bestryger ovnens vægge af jernplade evt. udvendigt udmuret med ildfaste sten. Ved gasfyrede og elektrisk opvarmede komfurer har ovnen selvstændige brændere el. varmeelementer, hvilket bl.a. betinger, at komfurerne kan fremstilles af lettere materiale og at ovnen kan temperaturreguleres ret præcist.

Komfuret trængte bredt igennem i Danmark fra midten af 1800-t. og blev hundrede år frem i tiden familiekøkkenets vigtigste kogeudstyr. I restaurant- og instititutionskøkkener dominerer det stadig.

Nutidens varmekilder kræver ikke fælles ildsted, og i en periode prægedes køkkenet af løse gas- el. elapparater på et flise- el. terrazzobord og en separat gas- el. elovn, men efter Anden Verdenskrig blev det igen alm. at samle de forskellige kogeindretninger i et komfurmøbel. Først i allernyeste tid er adskillelsen af kogeborde og ovne ved at trænge igennem. Denne teknik gør det muligt at anbringe de forskellige aggregater på ergonomisk optimal måde. Selvom man kan fremhæve forskellige fordele ved gasfyring trænger elopvarmning mere og mere igennem, hvilket først og fremmest skyldes den mindre risiko for eksplosion og forgiftning. Moderne elovne forsynes med ventilator, så varmeoverførsel kan ske ved konvektion foruden varmeledning og -stråling. Anvendelsesmulighederne har man også forbedret ved at installere grillelementer og roterende spid i ovnen. [JFA]