skrubbe

(Platichthys flesus; eng. flounder, fr. flet, ty. Flunder) en som regel højrevendt flynderfisk, der lever i salt-, brak- og ferskvand (max. længde 50 cm, vægt op til 3 kg; minimumslængde fra 18 til 25 cm afhængigt af i hvilket område den er fanget). Venstrevendte skrubber og krydsninger mellem skrubbe og rødspætte (kaldet Leps) kan forekomme.

Kødet er magert, ret blødt, mørkere end rødspættens. Kvaliteten er meget afhængig af sæson og opvækstområde – i gydeperioden, der falder forskelligt fra jan. til midt i maj afhængigt af opvækstområdet, er hunnerne fredede, og umiddelbart efter gydningen er de uegnede som spisefisk. En skrubbe før gydeperioden kan være en rigtig god spisefisk. Anvendes som rødspætte. Rognen er af udmærket kvalitet og kan udtages og tilberedes hel el. oparbejdes til rognkonserves. [SØM]