Stresa-konventionen

som gav eneret på en række ostenavne, blev vedtaget på en konference i den ital. by Stresa i 1951. Da den blev tiltrådt af Danmark i 1952 fik 11 da. oste nye navne: Samsø, Maribofynbo, molbo, havarti, danbo, elbo, tybo, Esrom, danablu og mycella.