Suhr, Ingeborg

(1871-1969)da. husholkdningsskoleleder, grundlagde 1901 Den Suhrske Husmoderskole, hvorfra i 1903 udgik en bog med skolens opskrifter. Skolens husmoderuddannelse blev statsanerkendt i 1907, læreruddannelse i 1921. I 1909 udkom første udg. af Ingeborg Suhrs Kogebog, fra og med 3. oplag med titlen Mad. Bogen udkommer stadig, redigeret af Suhrs Seminarium og Husholdningsskole.

Litt.: Dansk kvindebiografisk leksikon, 2001.