torvekøkken

betegner et repertoire af madkulturen, som knytter indkøb og anretninger til sæsonen og til det daglige vareudbud. Torvekøkken er tillige blevet et synonym for nouvelle cuisine, som i Danmark fik flere andre betegnelser. Reglerne om sæson- og egnsbestemte råvarer, enkle garniturer og korte tilberedningstider blev opretholdt med en vis strenghed, hvilket med tiden blev vanskeligt, da den kommercielle udvikling udslettede sæsongrænser og forsøgte at basere køkkenet på importvarer fra de fjerneste steder.

Med familiernes ændrede arbejdsmønster blev tidsforbruget ved madlavningen en afgørende faktor i måltidsbeslutningerne. Udviklingen førte til en forsimpling af repertoiret til nogle få favoritretter, som familierne gentog hyppigt. Torvekøkkenet genoplivedes højst i weekenderne. I restaurantverdenen udvikledes torvekøkkenet nærmest i den modsatte retning. Resultatet blev det postmoderne køkken. [JFA]