venusmuslinger

(Veneridae; eng. venus clams, fr. vénus, ty. Venusmuschel) ca. 400 arter med ensartede skaller, der set fra siden tager sig ud som spids-ovale el. hjerteformede med udvendige bånd. Navnet har de fået pga. ligheden med det kvindelige kønsorgan. Flere forskellige arter forekommer alm. i da. farvande, hvor der underligt nok ikke fiskes efter dem, måske fordi deres da. navne er så mystiske.

Gitret tæppemusling (Tapes (el. Venerupis) decussata), der lever i Nordsøen og Skagerrak, findes udbredt i køkkenmøddinger og er identisk med fr. palourde, sp. almeja fina. Den bliver op til 7-8 cm og spises på samme måde som østers, såvel rå som tilberedt på talrige forskellige måder. Den mindre (op til 4 cm) gylden tæppemusling (Venerupis aurea; fr. clovisse jaune, ital. vongola gialla) spises også rå, men er navnlig yndet til pastaretter og i suppe, se bouillabaisse.

I den østlige del af Canada og USA spiller hard clam, (Mercenaria mercenaria) også kaldet quahog, mindst samme rolle som palourde i Frankrig. [SØM]