Warg,

Anna Christina, kaldet Cajsa (1703-69) sv. kogebogsforfatter. Hun kom i huset som ung og steg i graderne, til hun opnåede at blive husbestyrerinde i store husholdninger i Stockholm. Hendes bog Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber kom i 1755, finansieret af en mindre arv. Den udkom i mange oplag over de flg. o. 70 år og var ledetråden for bedrestilledes husholdninger. Midt i 1800-t. var den ikke længere aktuel, bl.a. kendte den ikke til komfuret og de nye tilberedninger, som dettes indførelse muliggjorde.