Wecker, Anna

(død 1597) ty. kogebogsforfatter. Levede i Colmar i Alsace, hvor hendes mand var stadslæge. Posthumt udkom hendes kogebog på ty., den kom i mange oplag, senest i 1679 med et tillæg om mad i den nye fr. stil. I 1616 udkom første del af hendes bog (uden forfatterangivelse) i da. oversættelse (genoptrykt 1966 som ældste danske kogebog). I 1648 udsendtes en da. oversættelse af hele kogebogen.

Litt.: Bi Skaarup: Renæssancemad, Kbh. 2006; Else-Marie Boyhus: »Kogekunst og kogebøger. Fem eksempler 1581-1793«. Bol og By 2002:2.