aborrefisk

(Percidae) en familie bestående af 169 arter opdelt i ni slægter af fersk- og brakvandsfisk, der lever på den nordlige halvkugle, langt de fleste i Nordamerika. I Europa har to slægter, aborre (perca) og sandart (stizostedion) kulinarisk betydning.