alaskasej

stillehavslubbe (Theragra chalcogramma; eng. Alaska pollack, walleye pollack, fr. morue du Pacifique occidental, ty. Pazifischer Pollack) torskefisk, der lever på dybt vand i det nordlige Stillehav, og som udgør en familie for sig selv. Længde op til 90 cm, vægt op til 1,4 kg.

Kommerciel fangst af alaskasej blev indledt i 1984 og er med en årlig fangst i nærheden af 3 mio. tons p.t. (2008) en af verdens vigtigste konsumfisk (18,4% af Tysklands samlede fiskeforbrug dækkes af denne fisk). Den oparbejdes til søs og markedsføres nedfrossen i enkeltfileter og i plader til fremstilling af fiskefars og fiskepinde.