anadrom

(fra gr. ›som løber opad‹) bruges om vandrefisk, som fx laks, der går fra havet op i ferskvandsvandløb og -søer, hvor de gyder. Yngelen vandrer tilbage til saltvand og vokser op her. Ål har omvendt katadrom adfærd: lever i vandløb og gyder i havet.