beskyttede betegnelser

EU indførte i 1992 en mulighed for at søge beskyttelse af geografiske betegnelser på fødevarer (BGB: beskyttelse af geografisk betegnelse) og på oprindelsesbetegnelser (BOB: beskyttelse af oprindelsesbetegnelse).

BGB drejer sig om betegnelser på produkter, der traditionelt kommer fra et særligt område, idet mindst ét led i produktets frembringelse skal foregå i dette område. Desuden kan produktet med denne betegnelse nyde godt af et godt omdømme, som betegnelsen giver, fx Lammefjordsgulerødder, Esrom ost, danablu og Bayonneskinke.

BOB stiller større krav til oprindelsen, idet produktet skal være produceret, forarbejdet og tilberedt i et givent geografisk område. Det drejer sig om fx Bresse-kyllinger, Champagne el. Parmesan.

Desuden kan traditionelle betegnelser på fødevarer opnå beskyttelse, selvom de pågældende fødevarer ikke har nogen geografisk forankring, men er specielle ved at være produceret efter en særlig traditionel metode el. består af en særlig sammensætning. Dette gælder fx feta. [BIS]