dybvandsrejer

(Pandalus borealis; eng. deep water prawn, Nothern prawn, fr. crevette nordique, ty. Tiefseegarnele) handelsbetegnelse for flere arter af koldtvandsrejer. Forekomsterne i Nordatlanten blev opdaget af nordmænd i 1890’erne og udnyttet langs Norges kyst. Fra sidst i 1930’erne udvikledes et fiskeri fra Danmark og Grønland. Pandalus borealis udgør ca. 70% af verdensfangsten på ca. 500.000 tons. Heraf fanger Canada ca. 134.000 tons pr. år og Grønland ca. 125.000 tons pr. år. Dybvandsrejer koges som regel til søs og sælges frosne i hel el. maskinpillet stand.