fødekæde

en række organismer, hvor de foregående tjener til føde for de efterfølgende. Eks. på en fødekæde i havet kan være: encellede organismer, mikroskopiske krebsdyr, mindre fisk, større fisk, mennesker. Der kan ske en opkoncentrering af skadelige stoffer gennem fødekæden, så de sidste led udsættes for en uacceptabel påvirkning, fx polychlorede carbonhydrider og kviksølv i fede fisk som laks.