fadebur

(egl. ›et rum til fade‹ dvs. et opbevaringsrum til mad, forrådskammer) i ældre tid og især før køleskabets opfindelse et rum el. senere blot et stort indbygget skab til opbevaring af mad ofte forsynet med udluftning og helt uden el. med et meget lille vindue, så rummet kunne holdes så koldt som muligt. Rummet var ofte, hvis muligt, placeret i kælderen, men med let adgang fra køkkenet evt. vha. en elevatoranordning. Med køleskabet og det langt bedre vareudbud, der efterhånden opstod i 1950’erne og -60’erne, forsvandt fadeburet fra boligen.