fedtenergiprocent

udtrykker den andel af den daglige energi, indtaget med føden, som er fedtstof. I da. kost indtages fedt med kød, mælk, smør og spiseolier. Myndighederne anbefaler i 2004 en fedtenergiprocent på mellem 25 og 35, populationsmål 30%, mens den i virkeligheden er 35% for voksne og 34% for børn. En beskeden sænkning i forhold til 1998, hvor den var 38% for voksne. Den ønskede fordeling på mættet, monoumættet og polyumættet er: 10% mættet, 10-15% monoumættet, 5-10% polyumættet (2004). I virkelighedens verden er procentfordelingen på de tre mætningsgrader (2000-2002) 15, 12 og 5% for voksne.