fetalje

gammeldags el. spøgende forvanskning af viktualie.