fjæsing

(Trachinus draco; eng. weever, fr. vive, ty. Petermann) tilhører de aborrelignende fisk (Perciformes), længde op til 40 cm, alm. 20-30 cm. Første rygfinne og en pig på gællelågene indeholder en gift, der kan give meget generende, men ikke livsfarlige sår. Fast kød med god smag. Små eksemplarer egner sig godt til suppe, større kan (evt. fileteret) bruges rå, stegt, grillet el. kogt. Pandestegning af fileter giver det bedste resultat ved at anbringe fisken med skindsiden nedad og stege ensidigt ved jævn varme.