fjeldørred

(Salvelinus alpinus; eng. char, fr. omble chevalier, ty. Seesaibling) arktisk udbredte laksefisk, med hvidligt til lyserødt, halvfedt kød. Den forekommer i handelen både som en opdrættet ferskvandsform, der navnlig i Canada markedsføres i størrelser op til ca. 30 cm med en vægt fra ca. 900 g til lidt over 2 kg, og som vildtlevende, anadrom saltvandsfisk, der kan opnå en størrelse på op imod 100 cm og en vægt på ca. 9 kg. Opdrættes som nicheproduktion bl.a. i Danmark.

Fjeldørreden kan skelnes fra dens nære slægtning kildeørred (Salvelinus fontinalis; eng. brook trout, fr. saumon de fontaine, omble de fontaine, ty. Bachsaibling) på, at den førstnævnte har en hvid stribe forrest på bryst- og bugfinner, mens den sidstnævnte har en sort stribe sammesteds. I gamle dage blev begge arter opdrættet i dambrug til portionsstørrelse, men de er i den funktion nu til dags fortrængt af regnbueørred. [SØM]