flammepunkt

er den laveste temperatur hvortil et stof skal opvarmes for at afgive antændelige dampe. Alkohol har et flammepunkt på 12 °C, mens madolie har et flammepunkt på ca. 300 °C.