Forbrugerstyrelsen

etableres som institution den 1. jan. 1988, da sekretariaterne for Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Statens Husholdningsråd blev lagt sammen. 1930’ernes bevidsthed om de private husholdningers betydning for samfundsøkonomien og behovet for at give neutral information til husholdninger førte i 1935 til oprettelsen af Statens Husholdningsråd, og i 1936 udgav rådet publikationen Statens Husholdningsråds faglige Meddelelser. I 1961 begynder Statens Husholdningsråd at udgive bladet Råd og Resultater. I 1975 oprettes Forbrugerklagenævnet og Forbrugerombudsmanden som institutioner. Forbrugerstyrelsen er en statsinstitution.