gas

har siden gasværkernes anlæggelse fra midten af 1800-t. kunnet anvendes som energikilde til tilberedning af mad. Overgangen fra det gamle brændekomfur af jern gik dog langsomt, og længe havde man begge dele i køkkenerne. Først i starten af 1900-t. havde gasapparaterne og gasovnene for alvor erstattet jernkomfuret som de primære koge- og bageaggregater. Gas udnyttede energien langt bedre end komfuret og var mere renligt, idet den brændende gas ikke sodede kogekarrene, som komfurets åbne ild gjorde det. I 1950’erne og -60’erne blev gassen de fleste steder erstattet af elkomfurer. Gas har i de senere år fået en renæssance, bl.a. fordi flere stjernekokke foretrækker denne varmekilde pga. dens præcise reaktion. Gassen var opr. kulgas udvundet på lokale gasværker fra stenkul. I dag er det udelukkende methan fra olieboringerne i Nordsøen el. flaskegas propan/butan. [BIS]