gelatine

renset lim med stor geleringsevne fra collagenholdigt væv hos okse og svin, som brusk, knogler og hud. Gelatine kommer i handelen i tynde blade (husblas), som skæl og som pulver. Den kvælder i koldt vand, opløses i varmt; ved afkøling stivner opløsningen til en gel, hvis fasthed afhænger af gelatinens kvalitet og af den tilsatte mængde.