godter

flt., ældre da. udtryk for slik, formodentlig en forkortelse for sukkergodt(er).