gourmand

(fra fr.) person som elsker at fortære god mad. Betydningen har med tiden forskudt sig i retning af en overdreven optagethed af at spise og drikke, med synonymer som fråser, grovæder, luksusbug, madgris o.a.