grouper

eng.-am. handelsbetegnelse på mange forskellige arter af tropiske og subtropiske barser og barslignende samt helt andre mellemstore og store fisk.