hajfinnesuppe

en traditionel kin. ret, der er forbundet med enorm social prestige. Den fremstilles af en grundsuppe kogt på høne, svin og abalone, med specielt præpareret hajfinne som gastronomisk karaktergiver. Rygfinne og øverste del af halefinnen opr. fra bestemte hajarter (Pristis pectinatus og Nebrius ferrugineus) – nu om dage fra en hvilken som helst haj – bliver flået og underkastet en fire dage lang behandling , der ender med at finnen bliver tørret i solen, så den kan holde sig ›uendeligt‹. Når den skal bruges, skal den opblødes og renses omhyggeligt, hvorefter den afkoges for at fjerne lugt og smag. Dens gastronomiske kvalitet vurderes på konsistensen af dens ›nåle‹, dvs. de brusktråde, som finnen indeholder. ›Nålene‹ giver suppen en glutinøs karakter, og den anses for at styrke og opbygge det menneskelige legeme og er desuden tegn på velstand og respekt. Kinas vækst og økonomiske succes har bevirket en så voldsom efterspørgsel efter hajfinner, at verdensbestanden af hajer er ved at være truet. Markedet i Hongkong er med 50-80% af omsætningen af hajfinner centeret for handelen. Det tilføres årlig ca. 7.000 tons hajfinner, og da finnerne kun udgør ca. 5% hajens vægt, er det let at regne ud, hvor mange hajer der går til. Fiskeriet i EU leverer 27% af finnerne på markedet i Hongkong. [SØM]