harskning

nedbrydning af fedtstoffer under indflydelse af luftens ilt, enzymer og/el. mikroorganismer til flygtige stoffer af forskellig sammensætning, som har en ubehagelig lugt og smag. Umættede fedtstoffer angribes lettere end mættede.