havsalt

Alt salt er natriumchlorid og er i princippet også havsalt, idet det ordinære salt, som vi i dag får fx fra en salthorst under Mariager, er salt bundfældet i et hav for årmillioner siden. Traditionelt havsalt er imidlertid salt udvundet i dag af havvandet, der indeholder 1-5% natriumchlorid. Denne udvinding foregår over hele kloden. Middelhavssalt fra Middelhavet, Sel marin de Guérande fra Bretagne, Læsøsalt fra Læsø etc. Den alm. fremgangsmåde er, at man indespærrer havvandet i strandsøer og lader vandet fordampe ved solens hjælp, hvorefter man skovler saltet op, efterhånden som det bundfældes. Læsøsaltet er såkaldt sydesalt, hvor man inddamper vandet i store jernpander ved kunstig opvarmning, sydning. Man laver også sydesalt i Mariager, hvor man først opløser det alm. salt i vand og derefter inddamper det i jernpander. Læsø sydesalt er specielt ved, at det ikke er havvandet direkte, der inddampes, men grundvand man pumper op under de såkaldte rønder; dette vand har et indhold på ca. 12% natriumchlorid. Havsalte har foruden deres hovedbestanddel natriumchlorid et mindre indhold af en række andre salte bl.a. magnesiumsalte, der har en let bitter smag. Den store forskel mellem alm. salt og havsalte er imidlertid krystallernes størrelse. Havsalte består af store krystaller pga. den langsomme inddampning, og det giver en mere intens smag, når man får dem på tungen. Kommer man imidlertid saltet i maden under tilberedningen, kan man ikke smage nogen forskel. [CTP]