heltling

(Coregonus albula; eng. vendace, fr. corégone blanc, no. lagesild, sv. siklöja, ty. Kleine Maräne) ligner helt, men er mindre, indtil ca. 30 cm, men i Danmark sjældent over 15-20 cm. Alm. forekommende ferskvandsfisk i landene langs den indre Østersø, specielt i Finland, Randstaterne, Polen og Sverige, hvor den værdsættes som en god spisefisk. Rognen saltes og sælges under det misvisende navn löjrom.