hummer

(Homarus gammarus; eng. lobster, fr. hommard, ty. Hummer) fællesbetegnelse for den ›europæiske‹, ›blå‹ el. ›sorte‹ hummer (længde 21-100 cm, men sjældent over 30 cm, vægt mellem 3-400 g til ca. 1 kg) og den amerikanske hummer (Homarus americanus), der i stort tal eksporteres fra Canada, men regnes som mindre god og derfor er billigere. Begge er antagelig af samme art, og de udgør taget under ét grundlag for et erhverv, der omsætter i nærheden af 2 mia. $ årligt.

Hummere kan blive gamle (antagelig over 100 år), og da de kan blive ved at vokse kan de blive meget store. Rekorden er sat af en hummer fra Nova Scotia, der vejede 20,14 kg.

Hummere bliver meget let fordærvede og skal helst tilberedes levende. Kogte, frosne hummere er af markant ringere kvalitet end friskkogte dyr. Hanhummere på 5-600 g, der har en smallere hale og større kløer end hunhummere, anses for at være de bedste.

Døde, såkaldt ›trætte‹, hummere bør sælges væsentligt billigere end levende dyr. De egner sig bedst til hummersuppe.

Hummerspisning er ligesom fortæring af caviar omgivet af betydeligt snobberi, og i ikke så få af de klassiske hummeretter erstattes levende hummer med dødkogte el. frosne dyr, med krabbe og/el. med ›hummerforlængere‹ som fx havtaske, skade, sømrokke og tærbe, evt. farvet med paprika. [SØM]