Jensen, Kirstine Marie

(1858-1923) da. kogebogsforfatter. Autodidakt, husbestyrerinde hos skolebestyrer Jørgen C. Melchior (sangeren Lauritz Melchiors far) i en menneskealder. Udgav 1901 Frøken Jensens Kogebog, et standardværk i da. borgerligt køkken, rettet mod den forudsætningsløse bruger uden store midler til det gastronomiske. Bogen indoptager fødevareindustriens produkter og viger ikke tilbage for forenklinger og erstatninger. Det er en solid bog, der bygger på praktisk erfaring, og den blev hurtigt en stor succes. Kom i ikke mindre end 27 oplag i frk. Jensens egen levetid. Forlaget Det nordiske Forlag og derefter Gyldendal har ladet bogen omarbejde og udgive i talrige oplag ganske uden respekt for det opr. værk. I 2001 genudsendtes dog den opr. første udg. Frk. Jensen udgav i sin levetid en række specialkogebøger heraf en del for fødevareindustrien, ligesom hun skrev til dags- og ugepressen. [EMB]

Litt.: Regina Vegenfeldt og Lilian Kornerup: Danske kogebøger 1616-1974, Kbh. 1978. Dansk Kvindebiografisk Leksikon, Kbh. 2001. Else-Marie Boyhus: I lære som kokkepige, Frederikshavn 2000.