kødhakkemaskine

redskab til findeling af kød, bestående af et rørformet hus, i hvilket en aksel af snegleform ved omdrejning presser kød frem mod en flerarmet kniv, som roterer med akslen og en fast, perforeret plade, gennem hvis huller det hakkede kød løber ud. Omdrejning af snegl og kniv kan ske ved håndkraft el. ved en motor med udveksling. Maskinens rolle er nu delvis overtaget af universalhakke- og røremaskiner (food processorer).

Kødhakkemaskinen til husholdningsbrug konstrueredes o. 1850 og var udbredt i da. husholdninger i sidste fjerdedel af 1800-t. Den blev af betydning for de store forandringer af da. madlavning ved dette tidspunkt. Farsmad, som udnytter mindre kostbare kødudskæringer, blev hverdagsmad, hvor det tidl. hørte til i det finere køkken, fremstillet ved hakning med kniv og stødning i morter.